Shakes

Shakes®

Arctic Rush®

ນ້ຳປັ່ນ
 
 
 

ລອງຊີມລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

  • ຊ໊ອກໂກແລັດ
  • ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ
  • ວານິລາ
  • ພາຍແອບໂປ້

 

ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ໜຸ້ມໆ ປັ່ນເຂົ້າກັບສ່ວນປະສົມທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ນົມ ອອກມາເປັນ ນ້ຳປັ່ນສູດດັ້ງເດີມຂອງ DQ® ແລະ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍ ວິບຄຮີມ ແລະ ໝາກເຊີລີ້.

ພວກເຮົາປະສົມຊັອບເສີບສູດສະເພາະດ້ວຍມື ຈົນກວ່າຈະໜາໜຸ້ມແລະເປັນຕາແຊບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ບີບວິບຄຮີມເປັບຮູບມຸງກຸດ ແລະ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍໝາກເຊີລີ້. ລອງດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວທ່ານຊິຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງນົມປັ່ນຂອງພວກເຮົາຈັ່ງເປັນທີ່ 1 ໃນໃຈໃຜຫຼາຍຄົນ.

 

ຂຶ້ນເທິງ