Chocolate Frappe

Chocolate Frappe®

Arctic Rush®

ຊ໊ອກໂກແລັດ ເຟຣັບເປ້
 
 
 

ມີຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດໃຫ້ເລືອກ:

  • ດັບໂບຊ໊ອກໂກແລັດ
  • ຄາລາເມວ

 

ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ປະສົມປະສານກັບ ໂກໂກຟັດເຂັ້ມຂຸ້ນແລະ ນ້ຳກ້ອນ ປະກອບກັບລົດຊາດທີ່ທ່ານເລືອກ ແລະ ຍັງແຕ່ງໜ້າດ້ວຍວິບຄຮີມ. ເພີ່ມຄວາມເຢັນສົດຊື່ນໃຫ້ທ່ານສຸດໆ.

 

ຂຶ້ນເທິງ