Waffle Bowl Sundae

Waffle Bowl Sundae2

Peanut Buster® Parfait

ວາຟເຟິນ ໂບ ຊັນເດສ໌
 
 

ມີໃຫ້ເລືອກ:

  • ຊ໊ອກໂກແລັດ ຄາເວີດສະຕໍຣ໌ເບີຣີສ໌

ການລວມກັນຂອງກະແລັມ DQ™ ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ແລະ ສ່ວນປະສົມທີ່ທ່ານມັກ ເສີບຢູ່ໃນຖ້ວຍ ວາຟເຟິນ ອົບໃໝ່ໆ, ຂອບຈຸ່ມກັບຊ໊ອກໂກແລັດທີ່ແຊບເໜືອໃຜ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ