BLIZZARD® CAKES

Blizzard® Cakes

Blizzard® Cakes

ຂະໜາດທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ:

  • Blizzard® Cake 6 ນິ້ວ
  • Blizzard® Cake 8 ນິ້ວ

ລອງ DQ® Blizzard® ທີ່ທ່ານໂປດປານໃນຮູບແບບຂອງກະແລັມ DQ® Cake! ທີ່ມີກະແລັມ DQ® ວານິລານຽນໜຸ້ມ,ຊ໊ອກໂກແລັດຟັດ ແລະ ຄຸກກີ້ຄັ້ນເປັນໃຈກາງ. ມີໃຫ້ເລືອກທຸກລົດຊາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ລອງເບີ່ງທີ່ຮ້ານ DQ® ໃກ້ບ້ານທ່ານເດິ້.
ຂະໜາດ:
6 ນິ້ວ = 5 ຫາ 7
8 ນິ້ວ = 8 ຫາ 11