DQ® Cakes

Blizzard® Cakes

Blizzard® Cakes

ຂະໜາດທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການ:

  • Blizzard® Cake 6 ນິ້ວ
  • Blizzard® Cake 8 ນິ້ວ


ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເທດສະການໃດ – ວັນເກີດ, ກິນເບ້ຍບຳນານ, ວັນຄົບຮອບ, ລ້ຽງຕ້ອນຮັບກັບບ້ານ ຫຼື ຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ – ຍັງມີເຄັກ DQ® ທີ່ເໝາະກັບທຸກໂອກາດ.

ຊ໊ອກໂກ້ແລັດຟັດທີ່ເຍົ້າຍວນໃຈ ແລະ ມີຄຸກກີ້ຄັ້ນໃຈກາງ ພ້ອມທັງກະແລັມວານິລາແລະຊ໊ອກໂກ້ແລັດເນື້ອນຽນໜຸ້ມເປັນຊັ້ນໆ, ແລະສາມາດຕົບແຕ່ງໄດ້ຕາມແບບຂອງທ່ານ.
 
Servings:
6 ນິ້ວ = 5 ຫາ 7
8 ນິ້ວ = 8 ຫາ 11