Drinks lao

ເລືອກແບບທີ່ທ່ານມັກ: ນຽນໜຸ້ມ ຫຼື ສົດຊື່ນ

MooLatté™

Arctic Rush®

ມູລາເຕ້
 
 

ລົດຊາດທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້:

  • ໂອຣິໂອ®
  • ຊາຂຽວ
  • ຄາປູຊິໂນ
  • ຄາລາເມວ
  • ມ໋ອກຄ່າ

 

ກາເຟປັ່ນກັບກະແລັມDQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ,ຕົບແຕ່ງດ້ວຍວິບຄຮີມທັອບປິ້ງລົດຊາດທີ່ທ່ານມັກ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Arctic Rush

Arctic Rush®

ມີໃຫ້ເລືອກ:

 • ເກຣັບ
 • ບຣູ ຣັດສ໌ເບີຣີ
 • ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ ກິວີ

 
ເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆທີ່ໃຫ້ຄວາມສົດຊື່ນມາໃນລົດຊາດໝາກໄມ້ທີ່ທ່ານມັກແລ້ວ

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Chocolate Frappe®

Arctic Rush®

ຊ໊ອກໂກແລັດ ເຟຣັບເປ້
 
 
 

ມີຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດໃຫ້ເລືອກ:

 • ດັບໂບຊ໊ອກໂກແລັດ
 • ຄາລາເມວ

 

ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ປະສົມປະສານກັບ ໂກໂກຟັດເຂັ້ມຂຸ້ນແລະ ນ້ຳກ້ອນ ປະກອບກັບລົດຊາດທີ່ທ່ານເລືອກ ແລະ ຍັງແຕ່ງໜ້າດ້ວຍວິບຄຮີມ. ເພີ່ມຄວາມເຢັນສົດຊື່ນໃຫ້ທ່ານສຸດໆ.

 

ຂຶ້ນເທິງ  

Shakes®

Arctic Rush®

ນ້ຳປັ່ນ
 
 
 

ລອງຊີມລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

 • ຊ໊ອກໂກແລັດ
 • ສະຕໍຣ໌ເບີຣີ
 • ວານິລາ
 • ພາຍແອບໂປ້

 

ກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ໜຸ້ມໆ ປັ່ນເຂົ້າກັບສ່ວນປະສົມທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ນົມ ອອກມາເປັນ ນ້ຳປັ່ນສູດດັ້ງເດີມຂອງ DQ® ແລະ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍ ວິບຄຮີມ ແລະ ໝາກເຊີລີ້.

ພວກເຮົາປະສົມຊັອບເສີບສູດສະເພາະດ້ວຍມື ຈົນກວ່າຈະໜາໜຸ້ມແລະເປັນຕາແຊບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ບີບວິບຄຮີມເປັບຮູບມຸງກຸດ ແລະ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍໝາກເຊີລີ້. ລອງດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວທ່ານຊິຮູ້ວ່າ ເປັນຫຍັງນົມປັ່ນຂອງພວກເຮົາຈັ່ງເປັນທີ່ 1 ໃນໃຈໃຜຫຼາຍຄົນ.

 

ຂຶ້ນເທິງ