TREATS

ຈຸ່ມ ຫຼື ບໍ່ຈຸ່ມ

Waffle Bowl Sundae2

Peanut Buster® Parfait

ວາຟເຟິນ ໂບ ຊັນເດສ໌
 
 

ມີໃຫ້ເລືອກ:

  • ຊ໊ອກໂກແລັດ ຄາເວີດສະຕໍຣ໌ເບີຣີສ໌

ການລວມກັນຂອງກະແລັມ DQ™ ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບ ແລະ ສ່ວນປະສົມທີ່ທ່ານມັກ ເສີບຢູ່ໃນຖ້ວຍ ວາຟເຟິນ ອົບໃໝ່ໆ, ຂອບຈຸ່ມກັບຊ໊ອກໂກແລັດທີ່ແຊບເໜືອໃຜ.

 

 

ຂຶ້ນເທິງ  

 

 

Banana Split1

Peanut Buster® Parfait

ບານານາ ສະປລິດ
 

ບານານາ ສະປລິດ ໂຣໂຍ ທຣີດ ເສີບດ້ວຍກະແລັມ DQ® ລົດຊາດວານິລາຊັອບເສີບແຊບໆ ໜຸ້ມໆ ພ້ອມກັບກ້ວຍຫອມ ແລະ ຊ໊ອດສະຕໍຣ໌ເບີຣີ, ຊ໊ອດໝາກນັດ, ຊ໊ອດຊ໊ອກໂກແລັດ ແລະ ແຕ່ງໜ້າດ້ວຍ ວິບຄຣີມໃຫ້ເປັນຕາແຊບຍິ່ງຂຶ້ນ..

 

 

ຂຶ້ນເທິງ